top of page

Betonreparatie

Beton heeft niet het eeuwige leven, zoals in het verleden vaak werd gedacht. Hoe hoog de kwaliteit van het beton ook mag zijn, als het oppervlak niet goed beschermd wordt, treedt er vroeg of laat onvermijdelijk verval in. Beton is namelijk een minerale ondergrond die ontstaat door het samenvoegen van zand, cement, grind en water. Afhankelijk van het cementgehalte, alsmede korrelopbouw en het eventuele gebruik van hulpstoffen ontstaan vele verschillende kwaliteiten.

 

Delen beton kunnen worden aangetast door verroest ijzer in het beton. Men kan dit vooral bij balkons en/of galerijen tegenkomen. Afgesprongen betondeeltjes, scheurtjes en roestvlekken zijn signalen die waarschuwen voor betonschade. Op den duur kan deze schade ernstige vormen aannemen.

 

SSG bestrijdt en herstelt dit op effectieve wijze. Het beschadigde betonwerk kan zowel met minerale als epoxy gebonden mortels worden hersteld. Uiteraard gebruiken we hiervoor zorgvuldig uitgezochte materialen die vele jaren hun kwaliteit hebben bewezen. Bescherming van beton: Weersomstandigheden kunnen betonconstructies aantasten. Betonconstructies kunnen worden voorzien van een sterke "coating" om weersinvloeden zoveel als mogelijk te vermijden. Zowel oude betonconstructies die gerenoveerd zijn als nieuwe betonwerken kunnen met een beschermlaag behandeld worden.

bottom of page